Учасники

Державну політику в сфері ІТ реалізує Агентство з питань електронного урядування. Агентство є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за розвиток ІТ галузі в Україні, створює відповідні плани, обробляє та погоджує проекти нормативних документів щодо розвитку галузі. 4 червня 2014 року Кабмін прийняв постанову про реорганізацію Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації у Державну службу з питань електронного урядування. На посаду голови Державного агентства з питань електронного урядування розпорядженням Кабіміну від 6 серпня 2014 №690-р. був призначений Олександр Риженко.

Також у структурі Міністерства економічного розвитку і торгівлі з'явився департамент цифрової економіки. Його очолила Олена Мініч, яка раніше обіймала керівні посади в телекомунікаційній галузі. Перед новим підрозділом Мінекономрозвитку стоять декілька завдань: розвиток широкосмугового доступу в інтернет, створення інформаційного суспільства та ін. Департамент цифрової економіки має намір впровадити електронні адміністративні послуги, а також підтримувати інвестиції в інновації та стартапи.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ) є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю). Голова регулятора — Олександр Животовський

Законодавчим забезпеченням діяльності сфери ІКТ опікується Комітет з питань інформатизації та зв’язку Верховної Ради України. До об`єктів його відання відносяться: розвиток інформаційного суспільства; електронне урядування; електронний документообіг; електронний цифровий підпис; національна система електронних інформаційних ресурсів; телекомунікації; індустрія програмування; кібербезпека; використання радіочастотного ресурсу України та ін. Голова комітету — Олександр Данченко

Центральним органом виконавчої влади який реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності є  Державна служба інтелектуальної власності України, яка розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів, організовує проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності, здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності та ін. 

 

                           Основні нормативні документи, що регулюють діяльність у сфері інформатизації

                                                                          Національна програма інформатизації 

Закони України

Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації"

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації"

Постанови та розпорядження Уряду

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048 Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2001 № 1702 Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 54-р Про затвердження державних замовників регіональних програм і проектів інформатизації

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1998 № 1815 Про затвердження Порядку локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 160 Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади

 

                                        Нормативно-правові та розпорядчі акти у сфері стратегії і розвитку

                                                          інформаційного суспільства та інформатизації  

Закони України

Закон України від 09.01.2007 № 537-V "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"

Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації"

Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII "Про інформацію"

Закон України від 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг"

Закон України від 22.05.2003 № 852-IV "Про електронний цифровий підпис"

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації"

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації"

Постанови Верховної Ради

Постанова Верховної Ради України від 11.03.2014 № 860-VII "Про проведення парламентських слухань на тему: "Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні" 

Пост-реліз про результати проведення парламентських слухань на тему: "Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні" (2014 рік) на сайті Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій: 

Постанова Верховної Ради України від 03.07.2014 № 1565-VII "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні"

Постанова Верховної Ради України від 25.11.2015 № 829-VIII "Про проведення парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України"  

Постанови та розпорядження Уряду

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 338-р Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції на 2015 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 959-р (PDF) Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції на 2013-2014 роки

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 718-р Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 517-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1134 Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 634-р Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні

Накази ЦОВВ

Наказ Міністерство освіти і науки України від 06.09.2013 № 1271 Про затвердження Методики формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства

 

                                                                          Електронний документообіг

Закони України

Закон України від 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг"

Закон України від 22.05.2003 № 852-IV "Про електронний цифровий підпис"

Постанови та розпорядження Уряду

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 670 Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363-р Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 634-р Про затвердження Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

 

                                                                                Електронне урядування

Закони України

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"

Закон України від 09.01.2007 № 537-V "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"

Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII "Про інформацію"

Постанови та розпорядження Уряду

Проект постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної програми розвитку галузі інформаційних технологій на період до 2023 року 

План заходів з виконання Програми розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій в Україні на 2014—2016 роки

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 517-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 718-р Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 634-р Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 13 Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні

 

                                                                Легалізація програмного забезпечення

Міжнародні документи

Конвенція від 23.11.2001 Конвенція про кіберзлочинність

Директива Європейського Парламенту та Ради від 11.03.1996 № 96/9/ЄС "Про правовий захист баз даних"

Постанови та розпорядження Уряду

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 Про затвердження Порядку легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 № 247-р Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням