Учасники

                                                                Дослідження держзамовлення на ІТ спеціальності

За результатами аналізу даних ІС "Конкурс" та даних, опублікованих ВНЗ, який провела Асоціація "ІТ України", у 2014 році кількість ІТ-першокурсників, які будуть проходити підготовку в таких галузях знань як "Системні науки та кібернетика", "Інформатика та обчислювальна техніка", "Автоматика та управління" склала 11,5 тис осіб. У 2014 році на перший курс за цими напрямками поступило майже на тисячу абітурієнтів більше. Основними причинами такої ситуації стали бойові дії на сході країни і окупація Криму, які призвели до фактичної втрати навчального потенціалу розташованих у цих регіонах ВНЗ. З першокурсників-2014 у сфері ІТ близько 2200 навчатимуться на контрактній формі, тобто у порівнянні з 2013 роком ця цифра залишилася практично незмінною.

Якщо ж крім "чистих інженерів" врахувати студентів, які навчаються за напрямами, пов'язаними із захистом інформації та економічною кібернетикою, то до ІТ-першокурсників можна додати ще 2100 студентів, які поступили на ці напрямки, однак і їх на 200 осіб менше, ніж у 2013 році.

Ще близько 3000 випускників шкіл розпочнуть навчання за спеціальностями "Прикладна математика" та "Розробка програмного забезпечення" у коледжах, училищах та інших аналогічних навчальних закладах, проте у більшості випадків для їх працевлаштування за профілем ІТ потрібна істотна допідготовка

Дана ситуація загрожує не лише розвитку української ІТ галузі, а й економіки країни в цілому, оскільки без наявності достатнього числа ІТ фахівців українська економіка не зможе користуватися новими технологіями і успішно конкурувати у світі. Крім того, ситуація в країні збільшує темпи еміграції ІТ-фахівців, тому освітня система повинна збільшувати випуск спеціалістів щорічно.

У 2013 обсяг держзамовлення на ІТ-спеціальності був збільшений, однак уряд зіткнувся з тим, що багато ВНЗ просто не були готові істотно нарощувати випуск фахівців через нестачу викладачів - практиків в цій сфері.

Ознайомитися зі зведенним табличним результатом дослідження можна за посиланням

 

                                                                              Дослідження ефективності ІТ освіти

Дослідження ефектівності ІТ освіти в Україні, що було реалізовано Асоціацією "ІТ України" у 2013 р. за підтримки провідніх ІТ компаний України. Дослідження базується на результатах обробки первинних статистичних даних ринку праці в ІТ-галузі. У ході дослідження було опрацьовано близько 10 тис. записів реальних учасників ринку праці у сфері ІТ з понад 20 міст України, що становить чверть від загальної кількості осіб, зайнятих в українській ІТ-індустрії.
Найбільший внесок у підготовку дипломованих ІТ-фахівців для галузі розробки ПЗ вносять 12 ВНЗ, перші 5 з яких наступні (дані по випускникам ІТ-спеціальностей з 2000 р, зайнятих у галузі):
1.Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 4600 чол., 17% від загального числа зайнятих в ІТ-галузі, які отримали ІТ-освіту;
2.Харьковскій національний університет радіоелектроніки - 1700 чол, 6,3% .;
3.Національний університет "Львівська політехніка" - 1600 чол. 6,2%;
4.Днепропетровскій національний університет ім. О. Гончара - 1000 чел.3,9%;
5.Національний авіаційний університет - 950 чол., 3,6%.

Примітно, що на частку 12 з більше ніж 200 ВНЗ, що готують ІТ-фахівців, припадає більше половини випускників, які знайшли себе в ІТ галузі.
Що стосується, власне, ефективності працевлаштування ІТ-випускників в ІТ-галузі, що оцінюється за співвідношенням кількості зайнятих випускників ВНЗі загального обсягу випуску за той же час, освітні установи розподілені наступним чином:
1.Національний університет "Києво-Могилянська академія", 76% від загальної кількості випускників ІТ-спеціальностей, зайнятих в ІТ індустрії;
2.НТУУ "КПІ", 44,06%;
3.Львівський національний університет ім. І.Франка, 43,06%;
4.Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 42,16%;
5.Днепропетровскій національний університет ім. О. Гончара, 41,47%.

Ознайомитися з повним текстом дослідження можна за посиланням

 

Асоціація "ІТ України" постійно проводить різноманітні дослідження ІТ освіти  в Україні. По мірі виконання, перелік доступних досліджень буде розширюватися.