Учасники

Лише об`єднання зусиль багатьох участників ІТ галузі дозволяє суттєво впливати на її розвиток.  

У квітні 2004 року українські ІТ-компанії — Miratech, SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft та SoftServe — прийняли рішення про створення галузевої Асоціації "Інформаційні технології України". Компанії-засновники Асоціації — провідні українські розробники програмного забезпечення, які мають успішний досвід продажу послуг для іноземних замовників на умовах аутсорсингу.

Метою діяльності Асоціації є координація  діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень для формування в Україні соціально-економічного, технологічного і політичного середовища, що сприяє розвитку індустрії ІТ.

Пріоритетом роботи Асоціації є консолідація зусиль по просуванню конкурентоздатної продукції українських компаній на зовнішні ринки, сприяння розвитку ІТ освіти в Україні, злиття наукового та виробничого потенціалу України для створення програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам, активізація зусиль компаній, спрямованих на розвиток інформаційної інфраструктури та інформатизації, що є необхідною передумовою розвитку громадянського суспільства в Україні, зокрема у частині створення ефективної та прозорої структури державного управління із застосуванням ІТ.

Основними напрямами роботи Асоціації є: представлення та захист інтересів галузі інформаційних технологій; співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань сприяння розвитку сфери ІТ; співпраця з навчальними закладами; підтримка та розвиток інноваційної діяльності.

Перед Асоціацією було поставлено наступні завдання:
- створення умов для подальшого зростання експортного потенціалу українських ІТ-компаній, міжнародного авторитету галузі та залучення іноземних інвестицій;
- об'єднання орієнтованих на експорт програмного забезпечення компаній на спільні дії щодо розвитку галузі;
- удосконалення існуючого законодавства і створення умов для розвитку ІТ-бізнесу; 

зміцнення зв'язків з вищою школою України, яка готує кадри для ІТ-галузі;
- розширення участі українських ІТ-компаній у закордонних виставках, презентаціях та інших маркетингових заходах, презентація можливостей і досягнень галузі за кордоном.

Статут Асоціації базується на принципах, які дають можливість об'єднати велику кількість учасників вітчизняного ІТ ринку. До них можна віднести щорічну ротацію Президента, а також три рівні членства: дійсне, асоціативне і академічне. Асоціативне членство дає можливість охопити широке коло регіональних і невеликих компаній, а академічне передбачено для ВНЗ та НДІ.
Участь в Асоціації сприяє встановленню та підтриманню взаємної довіри та налагодження ділового партнерства. Членство в асоціації є відкритим. Будь-яка організація може подати заявку на вступ до Асоціації. 

 

Сьогодні до складу Асоціації входить 58 провідних ІТ-компаній, що працюють на території України.