Учасники

                             Вагові коефіцієнти для вступу на ІТ спеціальності в українських ВНЗ у 2015 році

Конкурсний бал абітурієнта - це сума балів вступника за бали кожного сертифіката ЗНО, середній бал атестата та бал за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), які помножені на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього ВНЗ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності;

Вагові коефіцієнти визначаються рішенням ВНЗ і можуть відрізнятися навіть в межах одного факультету. Фактично такі коефіцієнти є показниками того, який з компонентів загального конкурсного балу є найважливішим при вступі до конкретного ВНЗ.

До прикладу, для вступу на спеціальність "Комп’ютерна інженерія" 200 балів за сертифікат із мови мають менше значення, ніж 200 балів із математики, тому під час підрахунку конкурсного бала (тобто суми всіх результатів) бали з мови помножать на коефіцієнт 0,3 (якщо за рішенням ВНЗ мова має становити не більше 30% всього результату), а бали з математики – на 0,5.  

Ознайомитися зі зведенним табличним результатом дослідження можна за посиланням 

                                                             

                                                                   Дослідження держзамовлення на ІТ спеціальності

За результатами аналізу даних ІС "Конкурс" та даних, опублікованих ВНЗ, який провела Асоціація "ІТ України", у 2014 році кількість ІТ-першокурсників, які будуть проходити підготовку в таких галузях знань як "Системні науки та кібернетика", "Інформатика та обчислювальна техніка", "Автоматика та управління" склала 11,5 тис осіб. У 2014 році на перший курс за цими напрямками надійшло майже на тисячу абітурієнтів більше. Основними причинами такої ситуації стали бойові дії на сході країни і окупація Криму, які призвели до фактичної втрати навчального потенціалу розташованих у цих регіонах ВНЗ. З першокурсників-2014 у сфері ІТ близько 2200 навчатимуться на контрактній формі, тобто у порівнянні з 2013 роком ця цифра залишилася практично незмінною.

Якщо ж крім "чистих інженерів" врахувати студентів, які навчаються за напрямами, пов'язаними із захистом інформації та економічною кібернетикою, то до ІТ-першокурсників можна додати ще 2100 студентів, які поступили на ці напрямки, однак і їх на 200 осіб менше, ніж у 2013 році.

Ще близько 3000 випускників шкіл розпочнуть навчання за спеціальностями "Прикладна математика" та "Розробка програмного забезпечення" у коледжах, училищах та інших аналогічних навчальних закладах, проте у більшості випадків для їх працевлаштування за профілем ІТ потрібна істотна допідготовка

Дана ситуація загрожує не лише розвитку української ІТ галузі, а й економіки країни в цілому, оскільки без наявності достатнього числа ІТ фахівців українська економіка не зможе користуватися новими технологіями і успішно конкурувати у світі. Крім того, ситуація в країні збільшує темпи еміграції ІТ-фахівців, тому освітня система повинна збільшувати випуск спеціалістів щорічно.

У 2013 обсяг держзамовлення на ІТ-спеціальності був збільшений, однак уряд зіткнувся з тим, що багато ВНЗ просто не були готові істотно нарощувати випуск фахівців через нестачу викладачів - практиків в цій сфері.

Ознайомитися зі зведенним табличним результатом дослідження можна за посиланням

 

                                                                              Дослідження ефективності ІТ освіти

Дослідження ефектівності ІТ освіти в Україні, що було реалізовано Асоціацією "ІТ України" у 2013 р. за підтримки провідніх ІТ компаний України. Дослідження базується на результатах обробки первинних статистичних даних ринку праці в ІТ-галузі. У ході дослідження було опрацьовано близько 10 тис. записів реальних учасників ринку праці у сфері ІТ з понад 20 міст України, що становить чверть від загальної кількості осіб, зайнятих в українській ІТ-індустрії.
Найбільший внесок у підготовку дипломованих ІТ-фахівців для галузі розробки ПЗ вносять 12 ВНЗ, перші 5 з яких наступні (дані по випускникам ІТ-спеціальностей з 2000 р, зайнятих у галузі):
1.Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 4600 чол., 17% від загального числа зайнятих в ІТ-галузі, які отримали ІТ-освіту;
2.Харьковскій національний університет радіоелектроніки - 1700 чол, 6,3% .;
3.Національний університет "Львівська політехніка" - 1600 чол. 6,2%;
4.Днепропетровскій національний університет ім. О. Гончара - 1000 чел.3,9%;
5.Національний авіаційний університет - 950 чол., 3,6%.

Примітно, що на частку 12 з більше ніж 200 ВНЗ, що готують ІТ-фахівців, припадає більше половини випускників, які знайшли себе в ІТ галузі.
Що стосується, власне, ефективності працевлаштування ІТ-випускників в ІТ-галузі, що оцінюється за співвідношенням кількості зайнятих випускників ВНЗі загального обсягу випуску за той же час, освітні установи розподілені наступним чином:
1.Національний університет "Києво-Могилянська академія", 76% від загальної кількості випускників ІТ-спеціальностей, зайнятих в ІТ індустрії;
2.НТУУ "КПІ", 44,06%;
3.Львівський національний університет ім. І.Франка, 43,06%;
4.Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 42,16%;
5.Днепропетровскій національний університет ім. О. Гончара, 41,47%.

Ознайомитися з повним текстом дослідження можна за посиланням

 

Асоціація "ІТ України" постійно проводить різноманітні дослідження ІТ освіти  в Україні. По мірі надходження, перелік доступних досліджень буде розширюватися.