Учасники

Асоціація є членом громадських рад при:

 1. Державному агентстві з питань електронного урядування

 2. Міністерстві економічного розвитку та торгівлі

 3. Міністерстві інформаційної політики

 4. НКРЗІ

 5. Міністерстві фінансів. 

 6. ГУ МВС у м. Києві.

Це дозволяє впливати на прийняття нормотворчих актів, вносити зміни у діючі та перспективні нормативні акти, обговорювати поточні проблеми, які виникають у середовищі, до сфери впливу якого відноситься робота державного органу.

Громадська рада — постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

 • готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

 • подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

 • здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидії корупції;

 • інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

 • збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Права громадської ради:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

 • залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

 • отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

Діяльність громадських рад при органах центральної та місцевої влади регулюється постановою Кабінету Міністрів  від 03.11.2010р. №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"