Учасники

Асоціація дає можливість користуватися розгалуженою мережею контактів в органах законодавчої та виконавчої влади. Представники компаній-учасників на зустрічах з вищим керівництвом центральних органів влади (Мінекономрозвитку, МЗС, Мінфін, Державна фіскальна служба та ін.) можуть обговорювати важливі питання розвитку індустрії та отримувати необхідні консультації та актуальну інформацію

Асоціація постійно надає державним органам свої пропозиції щодо внесення змін та уточнень у поточне та перспективне законодавство, що регулює багаточисленні аспекти діяльності членів "ІТ України". Це відбувається шляхом написання письмових звернень, проведення круглих столів, семінарів, конференцій.  Так, Державне агентство з питань електронного управління спільно з Асоціацією підготувало "План підтримки індустрії програмного забезпечення на 2015 р.". План був розроблений з урахуванням пропозицій ІТ спільноти на виконання Закону України "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції".

Основні напрямки роботи на 2015 рік для органів виконавчої влади, визначені у документі, такі:

- створення системи статистичного моніторингу розвитку ІТ галузі та удосконалення податкових стимулів в ІТ сфері, для чого запропоновано провести відповідне дослідження;

- удосконалення законодавства в області інтелектуальної власності та його гармонізація з міжнародною практикою. Адже, зокрема, сьогодні в Україні безкоштовне програмне забезпечення поза правого поля. А замість звичних для всього сучасного світу форматів ліцензійних договорів EULA (ліцензія кінцевого користувача) зазвичай використовуються правові схеми з передачею прав інтелектуальної власності або роялті;

- розвиток системи ІТ освіти за рахунок збільшення обсягу підготовки ІТ спеціалістів, покращення якості освітніх програм з інформатики та додаткової ІТ підготовки фізиків, математиків і фахівців в області електроніки. Як показує статистка, фахівці, які навчаються за цими спеціальностями часто стають успішними ІТ-никами.