Учасники

Серед ініціатив нормативного характеру, які розроблялися органами державної влади у партнерстві з Асоціацією “ІТ України”, можна відмітити:

  1. "Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2015 рік" (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 338-р).

  2. "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266).

  3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (191-VIII  від 12.02.2015 р.),  яким забороняється фізичне вилучення серверів та інших елементів телеком-інфраструктури без прямої вказівки суду. 

  4. Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права і суміжних прав" (№2447 від 20.03.2015 р.). 

  5. Модельна версія договору про надання послуг (виконання робіт) між ІТ-компанією і СПД

  6. "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності", яким затверджено Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, який спрощує працевлаштування в України іноземних ІТ спеціалістів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України №42 від 28.01.2015 р.).

  7. Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції (наказ Міністерства доходів і зборів України від 07 жовтня 2013 р. №536).

У даний момент на стадії розробки знаходиться законопроект, що буде врегулює проблему уніфікації термінології у законодавстві, що буде охоплювати  різні практичні аспекти роботи ІТ компіній (загальні поняття, інтелектуальна власність та ін.).